Akiem przejmuje niemiecką spółkę mgw Service w celu poszerzenia swojej oferty usług remontowych w Europie

Clichy/Kassel: 11 stycznia 2017 r. – Akiem, europejski lider w dziedzinie leasingu lokomotyw, przejął niemiecką spółkę mgw Service, dużego niezależnego dostawcę usług remontowych lokomotyw elektrycznych i spalinowych w Europie.

Transakcja obejmuje całość kapitału zakładowego mgw Service. Umowa przejęcia została podpisana pod koniec 2016 r. przez Antje Wallraff i Klausa Weissa, wspólników założycieli i dyrektorów spółki mgw Service, oraz Fabiena Rocheforta, Prezesa Akiem.

mgw Service świadczy usługi konserwacji zapobiegawczej i naprawczej lokomotyw na rzecz operatorów kolei pasażerskich i towarowych. Siedziba tej zatrudniającej 70 osób firmy mieści się w Kassel w niemieckiej Hesji. mgw Service prowadzi swoją działalność głównie na terenie Niemiec, dysponując własnymi warsztatami w Krefeld (Nadrenia Północna – Westfalia) oraz w Szwecji (Hallsberg w regionie Orebro), a także w Szwajcarii, we Włoszech i w Polsce. Spółka posiada doświadczenie, sprzęt oraz system logistyki części zamiennych niezbędne do serwisowania dużej gamy lokomotyw elektrycznych i spalinowych. W 2016 r. uzyskała przychody w wysokości niemal 20 mln €, świadcząc usługi dla różnorodnych operatorów prywatnych i państwowych.

Przedmiotowa transakcja, której celem jest rozwój zewnętrzny przedsiębiorstwa, stanowi część programu Akiem na rzecz przyspieszenia ekspansji spółki w Europie oraz zwiększenia inwestycji we flotę nowych lokomotyw zdolnych obsługiwać z terenu Niemiec kraje Europy środkowej, Szwecję, obszar Morza Północnego oraz Włochy. Dzięki tym działaniom Akiem poszerzy swoją ofertę leasingu o usługi remontowe. Obecna kadra zarządzająca spółką mgw Service pozostanie na swoich stanowiskach, a przedsiębiorstwo będzie nadal funkcjonować pod dotychczasową nazwą. Dzięki poszerzonemu zakresowi działalności w segmencie leasingu i remontów Akiem oraz jej spółka zależna, mgw Service, rozbudują swoje sieci oraz poszerzą charakter i zwiększą poziom realizacji usług świadczonych na rzecz europejskich operatorów.

Bardzo się cieszymy z tej transakcji. Daje ona spółce mgw Service wsparcie europejskiego lidera, jakim jest Akiem. Rozwój naszej firmy zostaje zapewniony przez dalsze rozbudowanie naszej europejskiej bazy, dzięki czemu będziemy mogli obsługiwać wszystkich naszych klientów z jeszcze większym oddaniem i zaangażowaniem – powiedział Klaus Weiß, prezes mgw Service.

Fabien Rochefort, Prezes Akiem, powiedział: Dla Akiem transakcja ta jest dużym kamieniem milowym naszej ekspansji w Europie. Akiem będzie zdecydowanie wspierać i rozbudowywać mgw Service oraz wzmacniać synergię naszej działalności leasingowej. Wysokie standardy profesjonalne oraz jakość usług oferowanych zarówno przez Akiem, jak i mgw Service pozwolą nam zapewnić naszym klientom nowe usługi i lepsze rozwiązania dla potencjalnych klientów w całej Europie.»

Umowa przejęcia, podpisana 28 grudnia 2016 r., wejdzie w życie dopiero po jej zatwierdzeniu przez europejski urząd antymonopolowy. Oczekuje się, że decyzja ta zostanie wydana pod koniec pierwszego kwartału 2017 r.

O Akiem
Akiem jest liderem w segmencie leasingu lokomotyw w Europie. Flota spółki, obejmująca ponad 360 lokomotyw elektrycznych i spalinowych, zapewnia klientom rozwiązania trakcyjne, które obejmują całość działalności od finansowania sprzętu po remonty. Akiem działa w wielu krajach w Europie, a personel spółki rozmieszczony jest w oddziałach we Francji, Niemczech i Polsce.

O mgw Service
mgw Service GmbH & Co. KG świadczy usługi w zakresie remontów lokomotyw elektrycznych i spalinowych. Spółka specjalizuje się głównie w remontach zapobiegawczych i naprawczych pojazdów szynowych. Na terenie Niemiec mgw posiada warsztat w Krefeld (BBW-Krefeld), wyposażony odpowiednio na potrzeby przeprowadzania remontów kapitalnych i reprofilacji zestawów kołowych. mgw posiada także zakłady w Szwajcarii, Szwecji, Polsce i we Włoszech.

Kontakt dla prasy
Axel de Chavagnac
Tel : +33 (0)6 82 43 60 75
Mail: axel.dechavagnac@adeuxc.fr

Kontakt Akiem
Valérie Barral
Koordynator ds. Komunikacji
Tel : +33 (0)1 71 15 67 64
Mail : valerie.barral@akiem.com