Alstom wygrał przetarg na naprawy rewizyjne 23 lokomotyw dla Akiem

21 czerwca 2017 r. – Grupa Akiem powierzyła spółce Alstom naprawy rewizyjne* 23 lokomotyw typu BB 36000. Jest to druga taka umowa – pierwszą podpisano w kwietniu 2016 r. na naprawy rewizyjne 7 lokomotyw tego samego typu w Maroku. Lokomotywy BB 36000 zostały zaprojektowane i wyprodukowane w zakładzie Belfort we Francji i weszły do eksploatacji w 1996 roku. Dzięki tej umowie Alstom pozwoli swojemu klientowi wydłużyć okres użytkowania i eksploatacji handlowej lokomotyw o 15 lat. Umowa opiewa na kwotę niemal 20 milionów euro.

Usługi remontowe dotyczą przeglądu po 20 latach. Obejmują one przegląd wózków, kontrolę zużycia elementów, naprawę podzespołów, a także modernizację kabin maszynistów. Prace naprawcze realizowane będą przez pracowników działu serwisowania zakładu Alstom w Belfort, przy udziale ośrodków serwisowych Alstom w Creusot (wózki), Ornans (silniki trakcyjne), Tarbes (napęd trakcyjny) i Villeurbanne (elektronika). W ramach realizacji pierwszej transzy kontraktu ruszyły prace nad jedną lokomotywą w zakładzie w Belfort. Nowa umowa pozwoli na zachowanie ciągłości produkcji i przewiduje dostarczenie spółce Akiem ostatniej lokomotywy najpóźniej w 2024 roku.

Fabien Rochefort, prezes grupy Akiem, oświadczył: „Dzięki współpracy technicznej i przemysłowej z grupą Alstom byliśmy w stanie stworzyć program napraw odpowiadający naszym ambicjom handlowym w odniesieniu do tej floty lokomotyw, którą chcemy rozwijać we Francji, ale również na korytarzach kolejowych Francja-Włochy i w Europie Środkowej.”

„Naprawy rewizyjne dodatkowych 23 lokomotyw pozwolą nam na rozwój działalności serwisowej zakładu w Belfort, a także na dalszą realizację planu inwestycji oraz wzmocnienie kompetencji” – oświadczył Jean-Baptiste Eyméoud, prezes Alstom we Francji.

Dział serwisowy zakładu w Belfort zatrudnia obecnie ponad 50 pracowników i prowadzi działalność w czterech obszarach: utrzymania eksploatacyjnego lokomotyw, napraw powypadkowych wszelkiego rodzaju pojazdów kolejowych, napraw rewizyjnych lokomotyw oraz modyfikacji w okresie gwarancyjnym. Dzięki swojemu zespołowi inżynierów dział serwisowy zakładu w Belfort jest pierwszym prywatnym podmiotem świadczącym usługi utrzymania lokomotyw we Francji posiadającym certyfikat ECM (podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdów kolejowych zgodnie z rozporządzeniem 445/2011) w odniesieniu do wszystkich czterech funkcji (nadzoru, rozwoju, zarządzania flotą i wykonawstwa).

 

*Naprawy rewizyjne lokomotyw to naprawy o szerokim zakresie prac. Obejmują one naprawę taboru kolejowego w połowie okresu użytkowania i zapewniają zwiększoną niezawodność i przedłużony cykl życia taboru.

 

O grupie Alstom

Grupa Alstom działa w obszarze zrównoważonej mobilności. Alstom projektuje i sprzedaje systemy, sprzęt i usługi dla sektora transportowego. Firma oferuje kompletną gamę rozwiązań (od szybkiej kolei po metro, tramwaje i e-autobusy), usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb (utrzymanie, modernizacja), a także rozwiązań dla pasażerów, systemów infrastruktury, mobilności cyfrowej i sygnalizacji. Alstom jest światowym liderem zintegrowanych systemów transportowych. W latach 2016/17 grupa osiągnęła przychody na poziomie 7,3 miliarda euro, a poziom zamówień wyniósł 10 miliardów euro. Siedziba Alstom mieści się we Francji. Grupa obecna jest w ponad 60 krajach i zatrudnia obecnie 32 800 pracowników. 8 500 pracowników Alstom zatrudnionych we Francji posiada know-how pozwalający im obsługiwać klientów francuskich i międzynarodowych. www.alstom.com

  

Kontakt prasowy Alstom

Christopher English – Tel. + 33 1 57 06 36 90
christopher.a.english@ alstom.com

Justine Rohée – Tel. + 33 1 57 06 18 81
justine.rohee@alstom.com

Céline Grussenmeyer-Wolf – Tel. + 33 6 80 54 74 03
celine.grussenmeyer-wolf@alstom.com

 

Kontakt prasowy Akiem

Axel de Chavagnac – Tel. +33 6 82 43 60 75
axel.dechavagnac@adeuxc.fr

Valérie Barral – Tel. + 33 1 80 43 01 74
valerie.barral@akiem.com