Rozwiązania

Celem Akiem jest zapewnienie swoim klientom usług dopasowanych do ich potrzeb i cechujących się absolutnie najwyższą niezawodnością, dostępnością oraz wydajnością w zakresie eksploatacji lokomotyw.

Biorąc pod uwagę znaczenie projektów naszych klientów, specjaliści Akiem wspierają ich na wszystkich kluczowych etapach najmu, takich jak zakupy, zarządzanie flotą i utrzymanie lokomotyw.

Pakiety utrzymania:

  • Kompetencje: nasi specjaliści świadczą usługi w zakresie organizacji, nadzoru i zarządzania utrzymaniem lokomotyw oraz ich wydajnością i dyspozycyjnością.
  • Partnerzy: sieć firm partnerskich i podwykonawców, świadczących usługi w zakresie utrzymania na wszystkich poziomach, na szczeblu lokalnym.
  • Zasoby: programy informatyczne i systemy zarządzania dokumentacją oraz własne części zamienne, zespoły i podzespoły.
  • Bezpieczeństwo: firma uzyskała certyfikaty ISO 9001 V2008 i ECM zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011, zapewniającymi najwyższy poziom jakości i wydajności.

 

Oferta Akiem to 5 kluczowych rozwiązań:

tab-pl