Rynki

Biorąc pod uwagę, że potrzeby przedsiębiorstw mogą być różne, a każde z nich prowadzi działalność w innym kontekście, Akiem ściśle współpracuje i wspiera swoich klientów w dziedzinie realizacji ich międzynarodowych projektów dotyczących transportu kolejowego: zakup i przystosowanie lokomotyw, usługi doradcze, szkolenia i dostawy części zamiennych…

Poprzez uzupełnienie działalności leasingowej o szeroki wachlarz dostępnych usług, Akiem realizuje w pełnym zakresie potrzeby swoich klientów.

 

1Operatorzy kolejowego transportu towarowego
Z myślą o potrzebach operatorów kolejowych, Akiem stworzył szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie najmu i utrzymania lokomotyw zarówno elektrycznych, jak i spalinowych.
2Firmy świadczące usługi modernizacji infrastruktury kolejowej
Z myślą o potrzebach firm świadczących usługi w dziedzinie modernizacji infrastruktury kolejowej, Akiem proponuje lokomotywy dostosowane do rodzaju ich działalności, a także zapewnia ekipy ekspertów, specjalizujących się w koordynacji eksploatacji i utrzymania lokomotyw.
3Firmy przemysłowe
Rozwiązania trakcyjne Akiem umożliwiają klientom należących do różnych sektorów przemysłu transport produktów lub zaopatrzenie zakładów produkcyjnych, z gwarancją niezawodności i dyspozycyjności.
4Operatorzy przewozów pasażerskich
Rozwiązania Akiem przeznaczone dla sektora przewozów pasażerskich zostały opracowane przy uwzględnieniu wymogów dotyczących prędkości, punktualności oraz bezpieczeństwa, obowiązujących w odniesieniu do transportu pasażerskiego.