Bliskie relacje z Klientami

Bliskie relacje z Klientami

Doskonale znamy sektor działalności naszych Klientów. Odpowiednia struktura organizacyjna pozwala nam na zaoferowanie rozwiązań odpowiadających na ich potrzeby i zapewniających im długotrwałe wsparcie

Zapewniamy zespół specjalistów odpowiedzialnych za każdą umowę i zaangażowanych w realizację wszystkich etapów projektu kolejowego naszych Klientów.

Nawiązujemy bliskie relacje z Klientami i partnerami, z którymi łączy nas duch przedsiębiorczości.

W czasie całego procesu najmu dedykowany zespół techniczno-handlowy Akiem zapewnia Klientom szybką reakcję na każdym etapie umowy.

Na początku współpracy

 • Zrozumienie potrzeb i zidentyfikowanie perspektyw taborowych
 • Strategia optymalizacji kosztów i dostosowanie oferty do potrzeb i działalności Klienta
 • Zobowiązania i wskaźniki dostępności floty

W okresie najmu

 • Przestrzeganie zobowiązań umownych – wybór wykonawcy utrzymania, dostawa lokomotyw, określenie procesów zarządzania i inne.
 • Zarządzanie operacyjne flotą – infolinia i planowanie bieżących czynności utrzymania, odpowiednie adaptacje w trakcie realizacji umowy, perspektywy przyszłych potrzeb i inne.

Na zakończenie najmu

 • Sprawowanie kontroli nad zakończeniem umowy: proste zasady realizacji i przejrzysty proces zwrotu lokomotyw obejmujący ekspertyzę i oględziny techniczne poparte materiałem zdjęciowym.

Kompetentni, profesjonalni i godni zaufania rozmówcy,

 

Zespół reagujący na potrzeby partnera, elastyczny i dyspozycyjny.

Na każdym etapie zapewniamy odpowiednich specjalistów:

 • Managerowie handlowi do spraw Kluczowych Klientów są do Państwa dyspozycji na całym etapie trwania projektu
 • Inżynierowie – managerowie projektów kwalifikują i pilotują projekty zakupu i modyfikacji lokomotyw, gwarantując terminowość i zgodność z przepisami
 • Inżynierowie cyklu życia produktu – zbierają informacje zwrotne w odniesieniu do każdej serii lokomotyw dotyczących ich utrzymania, podzespołów, części zamiennych, gwarantując niezawodność i bezpieczeństwo sprzętu
 • Managerowie techniczni do spraw Kluczowych Klientów – pilotują wydajność kontraktu i prowadzą regularne raporty
 • Specjaliści techniczni do spraw operacyjnej obsługi klienta nadzorują i koordynują planowanie operacji technicznych i zapewniają wsparcie telefoniczne.
 • Specjaliści do spraw zintegrowanego wsparcia logistycznego odpowiadają za dostawę dokumentacji technicznej, organizują szkolenia i zarządzają zamówieniami części zamiennych

O jakości usług oferowanych przez nasze zespoły i zaufaniu, jakim darzą nas Klienci, świadczą wyniki corocznej ankiety satysfakcji Klienta.

+ 70

warsztatów i serwisy mobilne

10

Międzynarodowy zespół posługujący się 10 językami

+ 550

uznanych dostawców

Zdolności inwestycyjne

Optymalne i niezależne rozwiązania w zakresie zakupu i najmu. Więcej informacji
Zdolności inwestycyjne

Innowacje

Innowacje stanowią fundamentalny filar naszej działalności. Znajdują one odzwierciedlenie w wyposażeniu lokomotyw, cyfryzacji procesów operacyjnych oraz relacji z klientami i dostawcami. Więcej informacji
Innowacje