ISO 45001 dla Krefeld i Kassel zdobyte!

ISO 45001 to międzynarodowy standard stworzony dla firm dbających o poprawę bezpieczeństwa swoich pracowników. Jego celem jest zapewnienie proaktywnego podejścia do ograniczania ryzyka w miejscu pracy, aby w dłuższej perspektywie stworzyć lepsze i bezpieczniejsze warunki pracy dla pracowników. Proces certyfikacji, zainicjowany w grudniu 2021 r. w Krefeld i Kassel, doprowadził do uzyskania certyfikatu przez te dwa zakłady na początku czerwca. Naszym celem jest rozszerzenie tych działań na wszystkie lokalizacje Akiem do 2025 roku! Gratulacje dla zespołów, które nieustannie pracują nad wdrażaniem ulepszeń!