O Akiem

O Akiem

Jesteśmy przekonani, że kolej stanowi przyszłościowe rozwiązanie w zakresie transportu i mobilności. Przewozy kolejowe to konkretna i skuteczna odpowiedzna najważniejsze wyzwania społeczne i środowiskowe.

 

Nasza misja

Z myślą o przyszłości grupa Akiem jest zaangażowana w zrównoważony rozwój bezpieczniejszego, bardziej efektywnego i sprawnego kolejnictwa.

Partner Państwa strategii w zakresie floty

Akiem jest wiodącym europejskim dostawcą rozwiązań w zakresie wynajmu lokomotyw i pociągów pasażerskich. Wszędzie w Europie i przez cały czas Akiem jest w 100% zaangażowany we wspieranie podmiotów sektora kolejowego i przewoźników towarowych i pasażerskich:

 • Oferujemy szeroką gamę pojazdów kolejowych, kompleksowe rozwiązania leasingowe oraz rozwiązania przemysłowe i związane z utrzymaniem.
 • Gwarantujemy najwyższy poziom bezpieczeństwa, dostępności i niezawodności przy kontrolowanych kosztach.
 • Wspieramy klientów w celu umożliwienia im skoncentrowania się na ich podstawowej działalności.

Akiem jest partnerem w zakresie strategii floty, który ma doskonałe warunki, aby oferować swoim klientom globalne wsparcie i stale wdrażać innowacje w odniesieniu do całego łańcucha wartości taboru kolejowego

W służbie klienta w całej Europie

Bliskie relacje z klientami stanowią dla nas podstawową wartość/ są naszą podstawową wartością. W takim duchu działamy, wdrażając odpowiednią organizację i zapewniając specjalistyczną wiedzę w służbie naszych klientów i partnerów!

Mówimy tym samym językiem, znamy Państwa sektor działalności. Zapewniamy Państwu stałe wsparcie, dzięki specjalnie wyznaczonym osobom kontaktowym, które towarzyszą Państwu przez cały czas realizacji umowy, od zdefiniowania potrzeb po zwrot taboru.

Nasze zespoły pracujące w Niemczech, w Polsce, we Francji, w Anglii, na Węgrzech, w Szwecji, w Holandii i w Luksemburgu zapewniają Państwu wsparcie w pobliżu Państwa działalności i sprawują nadzór nad sprzętem Akiem, który codziennie przemierza 22 krajów Europy.

Solidne zdolności finansowe

Akiem posiada solidny bilans finansowy zasilany przez naszych dwóch głównych akcjonariuszy oraz oparty o strukturę zadłużenia pozyskiwanego od pierwszoplanowych międzynarodowych partnerów bankowych i podmiotów inwestujących w obligacje. Dzięki wolumenowi naszych zakupów, niezależności od producentów, naszej wiedzy i doświadczeniu, jesteśmy w stanie skutecznie negocjować umowy zakupu lokomotyw, na czym korzystają również nasi klienci.

Służymy również Państwu pomocą w refinansowaniu istniejącej floty.

Innowacje – kluczowy element naszych rozwiązań

Aby utrzymać konkurencyjność w stale rozwijającym się sektorze, Akiem systematycznie bada wszelkie możliwości innowacji w odniesieniu do naszych rozwiązań w zakresie wynajmu taboru kolejowego, jak również jego utrzymania. Innowacje dotyczą wszystkich obszarów naszej działalności od nowoczesnego wyposażenia technicznego, po cyfryzację procesów, nowe sposoby komunikacji z klientami i dostawcami oraz rozwój utrzymania predykcyjnego.

Nasze kompetencje

Nasza misja? Zaoferować Państwu globalne, proste i w pełni zintegrowane wsparcie poprzez tworzenie i rozwijanie usług, które odpowiadają Państwa potrzebom w zakresie realizacji strategii rozwoju floty, w dowolnym miejscu i czasie.

 

Akiem: rozwiązania w zakresie lokomotyw i pociągów pasażerskich dostosowane do Państwa potrzeb

W Akiem wiemy, że kolej to przyszłość transportu i mobilności. Kolejnictwo stanowi zrównoważoną odpowiedź na wyzwania związane z dekarbonizacją transportu. Współpracujemy z podmiotami sektora kolejowego i z partnerami instytucjonalnymi, aby wspólnie opracowywać i tworzyć rozwiązania, które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności kolei w porównaniu z innymi rodzajami transportu. Nasza flota kolejowa jest jedną z największych, najbardziej zróżnicowanych i nowoczesnych na rynku. Kupujemy i finansujemy nowy jak i używany sprzęt, którego potrzebują nasi klienci. W pełni wykorzystujemy naszą wiedzę fachową i nasz potencjał przemysłowy do obsługi naszych klientów i partnerów w celu zagwarantowania dostępności i niezawodności naszego taboru, spełniając jednocześnie najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa.

Wszędzie i każdego dnia nasze zespoły dokładają wszelkich starań, aby nasi klienci – podmioty sektora kolejowego i regionalne organy zarządzające transportem – mogły w pełni skupić się na swojej podstawowej działalności.

 

Akiem Technik: specjalistyczna wiedza w zakresie utrzymania taboru

Akiem Technik, oferuje w całej Europie swoją specjalistyczną wiedzę, potencjał przemysłowy i logistyczny oraz sieć partnerów. Niniejsze elementy składają się na ekosystem utrzymania Akiem posiadający certyfikat ECM (podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie).

Akiem Technik zarządza wszystkimi zasobami niezbędnymi do zagwarantowania najwyższego poziomu dostępności i niezawodności Lokomotyw: warsztatami, narzędziami technicznymi i przemysłowymi, systemami informatycznymi, szeroką gamą części zamiennych i głównych podzespołów…
Akiem Technik posiada certyfikat ECM, ponieważ bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.
Dbamy o tworzenie standardów jakości spełniających najwyższe wymagania klientów.

Akiem Technik obsługuje flotę grupy Akiem i działa w służbie jej klientów, oferując także swoje usługi przewoźnikom będącym właścicielami własnego taboru. Akiem Technik oferuje szeroką gamę usług, takich jak bieżące utrzymanie eksploatacyjne oraz naprawy główne i rewizyjne, a także sprzedaż i zarzadzanie częściami zamiennymi i głównymi podzespołami. zarządzanie nimi.

Zgodność z ECM i certyfikaty

Zasady certyfikacji systemu utrzymania podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM) dla taboru kolejowego zostały określone w rozporządzeniu UE nr 779/2019. Wszystkie nasze zadania ECM są poddawane audytom i certyfikowane przez niezależne organy.

Akiem Leasing i Akiem Technik posiadają certyfikat ISO 9001 v2015.

Odpowiedzialna firma

Oferujemy Państwu wysokiej jakości rozwiązania, a nasze zespoły posiadają doskonałą wiedzę specjalistyczną. Przede wszystkim jednak łączy nas wspólna pasja i te same przekonania.

 

Kim jesteśmy

Jesteśmy ekspertami wywodzącymi się ze świata przemysłu, kolei, logistyki i bankowości. 220 pracowników Akiem wyróżniają wspólne cechy:

 • duch przedsiębiorczości: zapewniamy sprawną współpracę, wprowadzamy innowacje, budujemy nowe oferty i gwarantujemy zrównoważony i opłacalny rozwój zarówno naszych projektów, jak i projektów naszych klientów i partnerów.
 • doskonała obsługa klienta: wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów, doradzamy im i zapewniamy wsparcie. Naszą ambicją jest oferowanie usług zgodnych z Państwa oczekiwaniami z zachowaniem wysokich standardów jakości, reaktywności oraz bezpieczeństwa.

 

Nasze wartości

Naszej firmie przyświecają wartości i zasady etyczne, którymi kierujemy się w naszych działaniach i zobowiązaniach.

Fachowa wiedza i innowacyjność

Proponujemyy naszą specjalistyczną wiedzę, by sprostać Państwa wyzwaniom. Jesteśmy przywiązani do ciągłego rozwoju i doskonalenia naszych umiejętności zgodnie z wymaganiami naszego sektora. Innowacyjność jest elementem wyróżniającym naszą ofertę i zwiększającym naszą wydajność. W naszych inwestycjach nieustanie kierujemy się promowaniem innowacji w odniesieniu do skierowanych do Państwa usług.

Zaangażowanie

Wdrażamy długoterminową strategię, która gwarantuje wydajność dla naszych akcjonariuszy, klientów, pracowników i partnerów.

Bliskie relacje

Bliskie relacje z naszymi dostawcami, partnerami i klientamisą ważnym elementem, którym kierują się nasi pracownicy w codziennych kontaktach. Stanowią one gwarancję efektywności i pozwalają zapewnić wysoką reaktywność.

Zrównoważony rozwój

W podejmowanych przez nas decyzjach uwzględniamy wpływ naszej działalności na środowisko. Ludzie, ich rozwój, bezpieczeństwo i zdrowie są w centrum naszych działań.

Szacunek

Akiem przestrzega silnych wartości korporacyjnych i zasad etycznych odnosząc się z szacunkiem do ludzi i środowiska.

Uczciwość

Jesteśmy przekonani, że uczciwość jest niezbędnym warunkiem trwałego dobrobytu firmy. Sukces nie może opierać się na korupcji, oszustwach czy naruszaniu obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

Zobowiązania przemysłowe

Nasza polityka zarządzania opiera się na jakości i bezpieczeństwie. Podejście to znajduje odzwierciedlenie w naszej codziennej działalności, przekładając się na:

 • Bliskie relacje z Państwa zespołami i dużą reaktywność na wszystkich etapach realizacji kontraktu
 • Zarządzanie wszystkimi naszymi procesami biznesowymi zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2015
 • Politykę bezpieczeństwa dostosowaną do wymogów rozporządzenia UE/779/2019 i certyfikacji ECM
 • Wybór sieci partnerów i podwykonawców podzielających nasze przekonania i wdrażających takie same standardy jakości i bezpieczeństwa
 • Rozwój naszej zdolności przewidywania, szybkiego dostosowywania się do zmian i innowacyjności
 • Ciągłą mobilizację firmy w celu zapewnienia naszym pracownikom bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia w miejscu pracy

 

Karta etyczna i kodeks postępowania

Wartości i zasady etyczne grupy Akiem pozwoliły nam zapewnić sukces od samego początku działalności firmy, przyczyniając się również do zdobycia zaufania naszych akcjonariuszy, klientów, pracowników i partnerów. Nasza karta etyczna i nasz kodeks postępowania zawierają jasne wytyczne i zasady dla naszych pracowników. Mają one zastosowanie do wszystkich osób, we wszystkich jednostkach Grupy, w każdym miejscu i na każdym stanowisku.

Wszyscy interesariusze mają możliwość zgłaszania wszelkich działań lub zdarzeń związanych z Akiem, które mogą stanowić naruszenie prawa, Karty Etycznej Akiem lub Kodeksu Biznesowego, do inspektora ds. zgodności za pośrednictwem adresu: https://akiem.signalement.net/. Wszystkie zgłoszenia zostaną szczegółowo zbadane i poddane audytowi wewnętrznemu.

 

Etyka  Kodeks postępowania    Code of conduct for suppliers

 

 

ESG report

For Akiem, corporate social responsibility guides and gives meaning to our actions, and is part of our DNA. We are convinced that economic and operational performance cannot be achieved in the long term without taking care of people, community and the environment. Akiem promotes respect and integrity through a range of highly concrete actions. We deliver and manage these activities to meet our goals for health and safety, social relations and our emissions and carbon footprint, all in accordance with our values. We are also utterly committed to our ethical principles and to acting in compliance with all applicable laws and regulations.

These principles and actions are integral to Akiem’s strategy and the objectives set for our management and employees. They are widely shared with our governance bodies and partners.

Zarząd

 

Komitet Wykonawczy

Właściwa organizacja zarządzeniaprzy zarządzaniu Grupą ma na celu poszanowanie interesów akcjonariuszy, zapewnienie sprawnego wykonywania zadań przez podmioty Grupy oraz zagwarantowanie stosowania najwyższych standardów.

Komitet Wykonawczy Akiem

 • Fabien ROCHEFORT – Prezes Grupy
 • Renato DE LUSSU – Dyrektor Administracyjny i Finansowy Grupy
 • Katrin SCHAUFFELE – Dyrektor Zasobów Ludzkich Grupy
 • Simon-Pierre TREZEGUET – Dyrektor Zarządzający
 • Mathieu BREMONT – Managing Director Passenger Train Business Unit
 • Volker WALLRODT – Dyrektor zarządzający ds. konserwacji i usług
 • Sophie RIZZO – Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i wyników Grupy, Chief of Staff
 • Maxandre GARZINO-FRECHOT – Purchasing Director

 

Akcjonariusze

Akiem is 100% owned by CDPQ, a global investment group strongly committed to the development of low-carbon infrastructure.

Nasza historia

Grupa Akiem powstała w 2008 roku w okresie liberalizacji rynku kolejowego we Francji.

Dzięki znaczącemu i stabilnemu potencjałowi przemysłowemu i finansowemu grupa Akiem szybko stała się graczem na skalę Europejską, osiągając silny rozwój, napędzany przez nowe rodzaje usług, właściwie skalibrowaną strategię zakupu taboru i zarządzania portfelem działalności, oraz silny rozwój portfela klientów.

 •  Akiem przejmuje działalność Macquarie European Rail w zakresie najmu taboru kolejowego

 • mgw Service otwiera biuro w Strasburgu we Francji z mobilnymi zespołami techników
 • Akiem otwiera biuro w Warszawie

 • Akiem jako pierwsza spółka wynajmująca lokomotywy zamawia 10 lokomotyw Traxx MS3 firmy Bombardier Transportation.
 • Akiem podpisuje nową umowę w zakresie finansowania na 140 milionów euro.
 • Akiem zawiera z NSR – Nederlandse Spoorwegen transakcję leasingu zwrotnego w odniesieniu do 45 lokomotyw Traxx BR186 DABNL.
 • Akiem otwiera biuro w Budapeszcie na Węgrzech.

 • Akiem nabywa 100% udziałów w mgw Service GmbH Co KG i BBW KG & GmbH Krefeld

 • Eurotraction, spółka należąca do DWS (dawniej Deutsche Asset Management), przejmuje 50% akcji Akiem: dzięki inwestycjom w nowy sprzęt i rozwojowi zewnętrznemu otwiera się nowy rozdział w historii firmy.
 • Akiem podpisuje umowę ramową na 52 lokomotywy TRAXX BR186 i BR185 z Bombardier Service.
 • Akiem zamawia 44 lokomotywy DE18 od Vossloh.

 • Akiem kupuje 20 lokomotyw TRAXX DC2 od Bombardier Transportation.

 • Przejęcie floty Veolia Cargo Locomotive.
 • Pierwszy kontrakt na zakup lokomotyw elektrycznych TRAXX Bombardier.
 • Umowa na zakup Class 77 EMD.
 • Umowa na zakup G1000 Vossloh.

 • Operacja leasingu zwrotnego na 270 lokomotyw Alstom od firmy Fret SNCF.

 • utworzenie Akiem, spółki zależnej TLP.