Dzięki programowi MLO Akiem bierze swój los we własne ręce

Dzięki programowi MLO Akiem bierze swój los we własne ręce

Od września 2021 r. Akiem angażuje się w szeroko zakrojone działania mające na celu przedłużenie żywotności floty lokomotyw Prima poprzez wykorzystanie kompetencji swoich własnych zespołów. Przyglądamy się bliżej temu ambitnemu wyzwaniu.

MLO (Mid-life Operations) – ten trzyliterowy skrót odnosi się do zakrojonego na bezprecedensową skalę programu przemysłowego Akiem. Obejmuje on 153 lokomotywy Prima BB27000 i BB37000, czyli około 20% floty, którą zarządza firma. „Lokomotywy, o których mowa, zostały zbudowane w latach 2003-2009” – wyjaśnia Renaud Brassart, kierownik ds. programu utrzymania lokomotyw Prima w dziale Maintenance & Services. Obecnie muszą one zostać poddane gruntownej naprawie, której celem jest wydłużenie okresu eksploatacji o co najmniej dziesięć lat.”

Dotychczas grupa Akiem korzystała z usług zewnętrznych dostawców, takich jak Alstom i Masteris, którzy realizowali całość tego rodzaju prac, ale tym razem firma zdecydowała się na wykonanie całego programu we własnym zakresie. To duże przedsięwzięcie, które w znacznym stopniu przesądziło o podjęciu decyzji o budowie zakładu w Ostricourt. Jakie są spodziewane korzyści? „Lepsza kontrola nad terminami, kosztami oraz kryteriami jakości i produktywności, które odnoszą się do prac nad lokomotywami Prima” – odpowiada Renaud Brassart.

 

Większa satysfakcja naszych klientów, którzy będą mieli dostęp do maszyn, które przeszły gruntową naprawę, są bardziej niezawodne i bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej

Nicolas Dupret Deputy Asset Director w dziale Locomotive leasing.

Tworzenie wszystkich procesów od podstaw

Dotychczas warsztat w Krefeld w Niemczech brał udział w naprawach lokomotyw (Traxx, Vectron itp.), ale operacje te wykonywano w oparciu o istniejące plany utrzymania, które nasze zespoły doskonale znają. Zespół odpowiedzialny za program MLO musiał zacząć od zera i stworzyć wszystkie procesy od podstaw: testy, metody, logistykę, planowanie itp. „Brak gotowego planu utrzymania był jedną z głównych trudności, które musieliśmy pokonać – wyjaśnia Nicolas Dupret.  Z pomocą zewnętrznej firmy konsultingowej wykonaliśmy benedyktyńską pracę polegającą na sporządzeniu listy elementów wyposażenia wymagających sprawdzenia, rewizji i naprawy, a także na opracowaniu specyfikacji opisującej szczegółowo zadania do wykonania.” Informacje zwrotne z pierwszych lokomotyw, które zostaną objęte programem, umożliwią w razie potrzeby wprowadzenie odpowiednich zmian.

Zespoły Akiem musiały również wykazać się zdolnościami adaptacji w zakresie jakości przemysłowej. Należało uwzględnić wielokrotne kontrole poddanych naprawie lub nowo zainstalowanych części, gwarancje dostawców itp. Konieczne było wdrożenie wzmocnionego systemu na skalę niespotykaną dotąd w firmie. Przeniesienie ciężkich prac utrzymaniowych do własnej firmy oznacza ogromny krok naprzód dla Akiem i da nam przewagę nad konkurencją: będziemy jedynym graczem na francuskim rynku leasingu kolejowego, który będzie w stanie przeprowadzić 100% tego typu operacji.

Zaledwie osiem tygodni na naprawę lokomotywy

Gdy program MLO osiągnie prędkość przelotową, w naprawie będą jednocześnie cztery lokomotywy. W każdej maszynie rewizji poddaje się nie mniej niż 60 elementów wyposażenia – moduły hamulcowe, pantografy, wyłączniki wysokiego napięcia itp. Skłoniło to grupę Akiem do zwrócenia się do szerokiego grona dostawców.

 

Zapraszając do składania ofert, daliśmy pierwszeństwo partnerom oferującym niezawodne rozwiązania, ale bez „przerostu jakości, aby utrzymać ceny na niskim poziomie. Podczas tej fazy selekcji zwiększyliśmy liczbę wizyt na miejscu w celu przeprowadzenia audytu organizacji pracy, systemów kontroli jakości i wykorzystywanego sprzętu

Samia Saadaoui i Elias Charles odpowiedzialni za zakupy strategiczne w dziale zakupów Grupy

Grupa Akiem postawiła sobie za cel, aby prace utrzymaniowe trwały zaledwie osiem tygodni. To nie lada wyzwanie! „Kontrola nad przepływami logistycznymi ma kluczowe znaczenie dla naszej zdolności dotrzymywania terminów”, podkreśla Renaud Brassart. Aby to zapewnić, firmy odpowiedzialne za rewizję podzespołów podpisały wiążące klauzule umowne. Przykładowo, od momentu gdy część opuszcza warsztat kolejowy do momentu, gdy operatorzy odbierają ją gotową do ponownego montażu, nie powinno upłynąć więcej niż dziesięć dni roboczych!

Program jednoczący zespoły

Zarządzanie programem wymaga regularnej wymiany informacji pomiędzy wszystkimi liniami biznesowymi i działami firmy. Zespoły Maintenance & Services oraz Locomotive Leasing wspólnie określają swoje oczekiwania i wymagania w celu ustalenia harmonogramu wycofywania lokomotyw od klientów (na potrzeby operacji) oraz daty ich zwrotu. Z kolei dział zakupów działa jako punkt kontaktowy między dostawcami a zespołami wewnętrznymi.

„Przedłużające się unieruchomienie lokomotyw może być okazją do realizacji innych projektów” – zauważają Samia Saadaoui i Elias Charles. Obecnie ściśle współpracujemy z zespołami ds. leasingu lokomotyw, aby jak najlepiej zsynchronizować operacje w połowie okresu eksploatacji i konserwację wózków.”

Na jakim etapie znajduje się obecnie wdrożenie operacyjne programu MLO? Do czasu udostępnienia warsztatu w Ostricourt w 2024 r. główne prace naprawcze przy lokomotywach będą wykonywane w zakładzie naszego partnera, firmy Hiolle Technologies. Dwie lokomotywy zostały już przywrócone do eksploatacji, a trzy kolejne są obecnie w naprawie. „Maszyna, która była używana jako prototyp, została wyłączona z eksploatacji na półtora roku. Od ponad dwóch miesięcy pracuje bez najmniejszych problemów: nie było żadnych zgłoszeń ani awarii” – zauważa Renaud Brassart. To dobrze wróży pozostałej części programu, który potrwa do 2029 roku.

Zmodernizowane lokomotywy Prima, zoptymalizowane wyposażenie

Grupa Akiem chciała wykorzystać czas przestoju lokomotyw Prima, aby przeprowadzić modernizację wykraczającą poza operacje przewidziane w planie utrzymania. Przykładowo, kabiny maszynistów zostały odmalowane i wyposażone w gniazda USB. Halogenowe światła zewnętrzne zostały zastąpione diodami LED. Ponadto, niektóre urządzenia, które są podatne na problemy z niezawodnością lub przestarzałe – sprężarki powietrza, konsole, pulpity maszynisty, systemy kontroli trakcji itp. – są zastępowane lub optymalizowane. Jest to również okazja do ujednolicenia naszej floty poprzez zastosowanie barw Akiem na lokomotywach, które wyglądają jak nowe pod każdym względem!