Pierwsze lokomotywy Vectron dostarczone

W ciągu trzech lat zamówiono 100 lokomotyw Vectron od Siemens Mobility:
– 20 lokomotyw Vectron zamówiono pod koniec 2021 roku
– Kontrakt na 65 dodatkowych lokomotyw podpisano w sierpniu 2022 roku
– 15 kolejnych lokomotyw Vectron zamówiono w lipcu 2023 roku.

Dotychczas dostarczono 12 lokomotyw, na kilka tygodni przed planowanym terminem. Realizacja dostaw będzie rozłożona w czasie do końca lutego 2029 roku. Dzięki zróżnicowanym konfiguracjom będziemy mogli wzmocnić naszą obecność na wielu europejskich korytarzach kolejowych i (po raz pierwszy) w Skandynawii! To dopiero początek długiej historii.