Inżynier projektu

W ramach jednostki inżynieryjnej Akiem odpowiadam za projekty techniczne, takie jak zakup lokomotyw czy montaż urządzeń na pojazdach kolejowych. Moje zadania rozpoczynają się od fazy powstawania projektu. Zapewniam wsparcie techniczne zespołom handlowym i działowi zakupów, a także zatwierdzam warunki techniczne projektów. Przeprowadzam również testy bezpieczeństwa niezbędne do zatwierdzenia zmian we współpracy z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Następnie organizuję proces wdrożenia projektów do momentu upłynięcia okresu gwarancji.
Praca w Akiem to wiele różnych zadań, rzeczywista odpowiedzialność i ogromna samodzielność – to właśnie najbardziej w niej lubię!

Matthieu Inżynier projektu, Saint-Ouen

Kierownik operacji utrzymania

"Kierownik operacji utrzymania jest odpowiedzialny za całość czynności związanych z utrzymaniem w danym zakładzie lub w danym regionie."

Dyrektor ds. prawnych

"Praca dla Akiem oznacza różnorodne zadania, międzynarodowe misje i wiele wyzwań na co dzień."