Ośrodek Szkoleniowy CTL Logistics z wyłącznością na szkolenie dla maszynistów w zakresie TRAXX DC3 – dla klientów Firmy Akiem.

8 czerwca br., CTL Logistics oraz Akiem podpisały umowę ramową, dzięki której ośrodek szkoleniowy przewoźnika będzie, dla Klientów Akiem w Polsce przygotowywał maszynistów do obsługi lokomotyw TRAXX DC trzeciej generacji.

Ośrodek Szkolenia  i  Egzaminowania Maszynistów i Kandydatów na maszynistów CTL Logistics Sp. z o.o. umożliwia CTL Logistics kształtowanie i kontrolę całego procesu kształcenia maszynistów – począwszy od etapu uzyskiwania licencji, poprzez szkolenie teoretyczne i praktyczne w ramach kursu na świadectwo,  aż po przygotowanie na stanowisku pracy na typach pojazdów trakcyjnych właściwych dla Spółki. Ośrodek działa od 2018 roku realizując zarówno zadania szkoleniowe na potrzeby własne jak i innych operatorów rynku kolejowego.

Na mocy podpisanego z Firmą Akiem porozumienia, Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania CTL Logistics uzyska wyłączne uprawnienia do szkolenia maszynistów na lokomotywach TRAXX DC3 produkcji Alstom Transport, dla klientów Akiem w Polsce. Lokomotywy DC3 należą do najnowszej generacji pojazdów i nie były dotychczas eksploatowane w Polsce. Akiem jako pierwsza firma w Polsce udostępni do eksploatacji w ramach najmu lokomotywy TRAXX DC3 dla przewoźników kolejowych pasażerskich i towarowych. Część floty będzie wyposażona  w moduł spalinowy Last Mile. Pozostała dostarczona będzie w wersji czysto elektrycznej.

Lokomotywy DC3 – to przede wszystkim najnowsza generacja pojazdów, charakteryzująca się wysokimi zdolnościami trakcyjnymi, wysokimi współczynnikami dostępności, wydłużonymi okresami międzyprzeglądowymi, oraz wyjątkowym komfortem pracy maszynistów.

Współpraca w zakresie rozszerzania uprawnień maszynistów z tak uznanym, europejskim partnerem jak Akiem jest dla nas potwierdzeniem najwyższych standardów szkoleniowych i najwyższego poziomu kwalifikacji zawodowych naszych pracowników, zarówno tych szkolących jak i szkolonych. Cieszy, że nasi maszyniści – instruktorzy zyskają nową wiedzę w ramach specjalistycznego programu Bombardier Transportation, będą mieli dostęp do pojazdów z najwyższej półki taborowej Europy. Liczymy, że kolejnym kontraktem z Akiem będzie kontrakt na lokomotywy TRAXX” – dodaje Grzegorz Bogacki, Prezes Zarządu CTL Logistics.

Grzegorz Bogacki Prezes Zarządu CTL Logistics

Ośrodek skupia kilkunastu wysokiej klasy  specjalistów  z  dziedzin  bezpieczeństwa,  eksploatacji  i utrzymania pojazdów kolejowych. Część z nich, na mocy podpisanego z Akiem porozumienia właśnie rozpoczyna w Kassel szkolenie  , podczas którego specjaliści z firmy Bambardier Transporttation zapoznają ich z wszystkimi tajemnicami tych nowoczesnych lokomotyw, by później przekazać je maszynistom polskich przewoźników, którzy zdecydują się na ich eksploatację. Rozszerzenie uprawnień zawartych w świadectwie maszynisty o nowy typ pojazdu kolejowego TRAXX DC3 będzie możliwe w Ośrodku Szkolenia i  Egzaminowania Maszynistów i Kandydatów na maszynistów CTL Logistics Sp. z o.o. do 31 grudnia 2023 roku

Waldemar Czarnecki Kierownik Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów i Kandydatów na Maszynistów

Wprowadzając jako pionier nowoczesne lokomotywy typu TRAXX DC3 Alstom Transport na rynek Polski potwierdziliśmy niezaprzeczalne zaangażowanie Akiem w jego rozwój, w którym uczestniczymy niezmiennie od ośmiu lat. To dla naszej firmy kamień milowy w działalności Akiem na rynku kolejowym w Polsce, dlatego tym bardziej cieszymy się, iż CTL Logistics, który zarówno w Polsce, jak i w Niemczech jest bardzo ważnym klientem Akiem – już od ponad 10-ciu lat, został naszym partnerem w tym istotnym projekcie. Doceniamy wysoki poziom profesjonalizmu, elastyczność oraz niezaprzeczalne doświadczenie Ośrodka Szkoleniowego i Egzaminowania Maszynistów i Kandydatów na Maszynistów CTL. Jesteśmy przekonani, iż klienci Akiem otrzymają szkolenie dla maszynistów na lokomotywy TRAXX DC3 na najwyższym profesjonalnym poziomie.

Anna Puchałowicz Dyrektor ds. Sprzedaży Akiem na Europę Centralną.
Other Articles

Akiem strengthens its Maintenance & Services business

Interview with Fabien Rochefort, CEO of Akiem, in the...

Akiem and Talbot Services signed a contract for the overhaul...