Informacje prawne

Akiem SAS

Spółka akcyjna uproszczona prawa francuskiego z kapitałem o wysokości 1.020.000 €

Wpisana do Rejestru Handlowego Spółek miasta Nanterre pod numerem 799 527 999

Numer identyfikacyjny VAT FR19 799 527 999

Siedziba główna:
Eurosquare 1
151-161, boulevard Victor Hugo
CS 60001
FR-93452 Saint-Ouen Cedex
+33 (0)1 80 43 02 00

info@akiem.com

Dyrektor publikacji: Hengameh PANAHI, Dyrektor generalny

Hostem witryny jest firma IKOULA.

Opracowanie: indexel

Prawa autorskie do zdjęć: © 2014 Thinkstock


WAŻNE

Wszystkie dane zamieszczone na tej witrynie (teksty fotografie, ilustracje, ikony, animacje, bazy danych itd.) są wyłączną własnością firmy Akiem lub stanowią przedmiot specjalnego zezwolenia na ich wykorzystanie udzielonego firmie Akiem.

Firma Akiem dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane na jej witrynie internetowej były aktualne. Informacje dotyczące usług i ich charakterystyki odpowiadają definicji na dzień ich publikacji bądź aktualizacji na poszczególnych stronach witryny. Mają one jedynie charakter orientacyjny i nie posiadają wiążącego znaczenia umownego. Firma Akiem zastrzega sobie prawo rozwiązania, modyfikacji, zawieszenia, ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do całości lub części niniejszej witryny, w tym także zmiany jej treści, funkcji bądź godzin dostępności bez żadnego wcześniejszego zawiadomienia.

Firma Akiem zastrzega sobie prawo zmodyfikowania publikowanych informacji bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia lub konieczności modyfikacji niniejszej dokumentacji. Jeżeli, pomimo wszelkich starań, jakich dokładamy w odniesieniu do opracowania tej witryny internetowej, zawiera ona jakiekolwiek błędy, prosimy o kontakt z naszą firmą.

Poprzez korzystanie z witryny internetowej Akiem, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień francuskiego kodeksu własności intelektualnej, a także wszelkich międzynarodowych traktatów i porozumień dotyczących ochrony praw autorskich. Użytkownik nie ma prawa do: pobierania, reprodukowania w całości lub w części, prowadzenia sprzedaży, dystrybucji, rozpowszechniania, publikacji i przekazywania w jakikolwiek sposób danych lub dzieł chronionych prawami autorskimi znajdujących się na witrynie internetowej Akiem, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody naszej firmy oraz właściciela praw autorskich do określonego dzieła lub danych. Na niektórych stronach naszej witryny („Kontakt”) zamieszczone są formularze umożliwiające dobrowolne przesyłanie przez użytkownika danych o charakterze osobowym, takich jak imię i nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail. Przekazanie tych informacji jest konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa uwagi lub zapytania.

Wszyscy użytkownicy tej Witryny przesyłający jakiekolwiek informacje firmie Akiem przekazują jej równocześnie wszystkie możliwe do scedowania prawa dotyczącej wyżej wymienionych informacji i zezwalają jej na ich wykorzystywanie w dowolnych celach. Informacje przekazywane w ten sposób przez użytkowników witryny nie będą uważane za poufne i muszą być prawdziwe, prawidłowe oraz nie mogą stanowić przypadku naruszenia praw jakichkolwiek stron trzecich.

Użytkownik będzie chronił firmę Akiem, a także wszystkie osoby uczestniczące w procesie tworzenia, produkcji i dystrybucji niniejszej witryny przed jakimikolwiek ewentualnymi roszczeniami lub postępowaniami prawnymi skierowanymi przeciwko nim w odniesieniu do wszelkiego rodzaju szkód pośrednich bądź bezpośrednich, które mogą wynikać z korzystania z niniejszej witryny.

Postanowienia niniejszej dokumentacji podlegają ustawodawstwu francuskiemu. Wszelkie spory dotyczące niniejszej witryny będą rozstrzygane wyłącznie przez uprawnione sądy miasta Paryża.