Technik mobilny

Technik mobilny odpowiedzialny jest za realizację utrzymania zapobiegawczego i naprawczego, jak również generalnych przeglądów i kontroli.
Główne zadania na tym stanowisku to:

 • Realizacja czynności utrzymaniowych
 • Kontrola i usuwanie awarii mechanicznych, elektrycznych i pneumatycznych elementów układu sterowania pociągiem
 • Wymiana komponentów elektrycznych i mechanicznych
 • Kontrola systemów bezpieczeństwa pociągu i systemu radiowego oraz przegląd hamulców
 • Wdrażanie działań naprawczych
 • Sprawozdania z testów i pomiarów

Jakie kwalifikacje są potrzebne do pracy na tym stanowisku?

 • Wykształcenie techniczne, np. w zawodzie technika elektronika, technika mechatronika, mechanika lub instalatora elektryka lub w podobnych zawodach.
 • Przydatne wcześniejsze doświadczenie w konserwacji i naprawie pojazdów kolejowych lub w inżynierii mechanicznej i instalacyjnej
 • Samodzielność i odpowiedzialność
 • Elastyczność i gotowość do podejmowania nowych wyzwań i zadań
 • Upodobanie do pracy zespołowej i podróży

Kierownik operacji utrzymania

"Kierownik operacji utrzymania jest odpowiedzialny za całość czynności związanych z utrzymaniem w danym zakładzie lub w danym regionie."

Sales Key Account Manager

"There’s a real sense of trust between staff and managers, which allows us to work flexibly and independently. It’s such a bonus."

Team Leader of Material & Supply Management

"It’s a team effort with a wide range of challenges."