Renato De Lussu

Renato De Lussu

Renato De Lussu, dyrektor finansowy Akiem, miał okazję obserwować z bliska rozwój Grupy i aktywnie w nim uczestniczyć. Doskonale odnajduje się w charakterystycznym dla firmy sposobie działania łączącym śmiałość, metodyczność i profesjonalizm.

Dołączyłeś do Akiem w 2017 roku. Czym się wówczas kierowałeś?

Po ukończeniu studiów z zakresu ekonomii i finansów w szkole handlowej HEC, pracowałem dla dużych koncernów w różnych sektorach: materiałów budowlanych, mediów i kosmetyków. Następnie przez długi czas (12 lat!) pracowałem dla wypożyczalni samochodów Avis Budget. Kiedy przeprowadzano ze mną rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko dyrektora finansowego w Akiem, od razu spodobał mi się duch przedsiębiorczości widoczny u moich rozmówców. Firma przywiązuje dużą wagę do zapewnienia swoim pracownikom prawdziwej swobody działania, a jednocześnie jest zdeterminowana, aby osiągać sukcesy, postrzegając trudności jako wyzwania, którym należy sprostać, a nie przeszkody nie do pokonania. Rzecz jasna nie pozostałem obojętny na możliwość dołączenia do szybko rozwijającej się firmy, działającej w sektorze, który ma przed sobą duże perspektywy na przyszłość!

Na czym polega Twoja praca i praca Twojego zespołu?

W Akiem dział finansowy zajmuje się szerokim zakresem działań. Odpowiada za księgowość, kontrolę finansową, analizę i finansowanie projektów firmy, kontrolę zarządzania, rozwój narzędzi analityki biznesowej… nie zapominając o sferze prawnej. Kompetencje techniczne, którymi dysponują pracownicy finansów, są przydatne dla wszystkich działów Grupy. Są one cennym zasobem dla rozwoju Akiem. Mam tu na myśli w szczególności wymóg dyscypliny finansowej, który jest niezbędny, gdy zarządza się przedsiębiorstwem o bilansie na poziomie trzech miliardów euro, jak ma to miejsce w naszej firmie. Ponadto mamy wiele do zrobienia w celu spełnienia oczekiwań naszych akcjonariuszy w zakresie sprawozdawczości finansowej i rozwoju strategii zrównoważonego rozwoju.

Jak zmieniają się wyzwania i praktyki działu finansowego?

W ostatnich latach zmieniło się naprawdę wiele. W okresie pandemii doszło do szybkiego wdrożenia zdalnych metod pracy. Pojawiła się też potrzeba uspokojenia banków i udowodnienia im, że Akiem opiera się na solidnych fundamentach i będzie w stanie bez przeszkód kontynuować swoją działalność. W ostatnim czasie inflacja, konsekwencje wojny w Ukrainie i rosnące stopy procentowe zmieniły nasze otoczenie gospodarcze i finansowe. W jaki sposób możemy sobie z tym poradzić? Wprowadzając do umów klauzule inflacyjne, wspierając pracowników działu handlowego w renegocjowaniu umów, przygotowując się z wyprzedzeniem na wzrost kosztów finansowych, a nawet zapewniając kontrolowane wsparcie niektórym klientom znajdującym się w trudnej sytuacji. Wspólnie z naszymi zespołami znacznie wzmocniliśmy również działania, które podejmujemy, aby poznać naszych klientów i partnerów w celu zapobiegania ryzyku finansowemu i ryzyku oszustwa.

Jakie wyzwania stoją przed Tobą w najbliższym czasie?

Wyzwaniem na nadchodzące miesiące i lata jest dotrzymanie kroku dynamicznemu rozwojowi firmy. Dotyczy to działalności przemysłowej, a w szczególności budowy zakładu w Ostricourt i rozbudowy zakładu w Krefeld. Chodzi również o naszą strategię rozwoju floty: realizujemy jednocześnie kilka programów nabycia taboru, aby wspierać rozwój operatorów kolejowych, naszych obecnych i potencjalnych klientów, na międzynarodowych korytarzach logistycznych. Dotyczy to także naszych ambicji w zakresie rozwoju transportu pasażerskiego. Kilka projektów w tym obszarze zostało już zainicjowanych w Niemczech. Ponadto wraz z naszymi partnerami finansowymi przygotowujemy się na nadchodzącą transformację energetyczną. Dzięki tym licznym projektom praca w finansach jest ekscytująca, ponieważ w Akiem dział ten jest ściśle zaangażowany w kształtowanie przyszłości firmy.

 

Firma przywiązuje dużą wagę do zapewnienia swoim pracownikom prawdziwej swobody działania

Renato De Lussu dyrektor finansowy Akiem