Inżynier specjalista ds. serii lokomotyw

Jako inżynier odpowiedzialny za lokomotywy Traxx eksploatowane w Niemczech i w Europie Środkowej, badam poziom dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa całej floty i zarządzam strategią utrzymania w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Proponuję techniczne plany działania mające na celu ulepszenie naszego sprzętu, aby zaspokoić oczekiwania naszych klientów. Wspólnie z zespołami z działu zakupów uczestniczę w definiowaniu operacji serwisowych oraz w zatwierdzaniu, zawieraniu umów i monitorowaniu naszych podwykonawców.

Analizuję projekty z technicznego punktu widzenia, nie zapominając o kosztach! Ponadto zarządzam umowami serwisowymi zawieranymi z dostawcami oraz adaptuję je do potrzeb klientów. Jako techniczny i finansowy kierownik floty lokomotyw, za którą odpowiadam, mam bardzo wszechstronną pracę.

Pascal Inżynier specjalista ds. serii lokomotyw, Düsseldorf