Specjalista ds. zarządzania taborem

Jakie kwalifikacje są potrzebne do pracy na tym stanowisku?

  • Profesjonalna znajomość języka francuskiego i niemieckiego (codzienne kontakty odbywają się w kilku językach).
  • Skrupulatność, umiejętność metodycznej pracy i zdolności organizacyjne umożliwiające jednoczesne zajmowanie się różnymi zadaniami, aby zapewnić, że nic nie zostanie przeoczone!
  • Umiejętność zarządzania priorytetami (wszystkie nasze projekty są priorytetowe, ale musimy wiedzieć, jak je uszeregować).
  • Bardzo dobre umiejętności interpersonalne i zdolność sprawnej obsługi: osoba zatrudniona na tym stanowisku jest w stałym kontakcie z naszymi klientami i partnerami.

Specjalista ds. zarządzania taborem jest odpowiedzialny za pełne zarządzanie eksploatacją taboru w naszej flocie (zamówienia, identyfikowalność, przestoje/restrykcje, odstępstwa itp.). Działania specjalisty ds. zarządzania taborem mają umożliwić spełnienie standardów jakości Akiem, czyli zapewnienie najlepszej możliwej dostępności i niezawodności sprzętu.

Wymagana jest samodzielność w odniesieniu do zadań takich jak: gromadzenie i rejestrowanie informacji od usługodawców (zaświadczenia o wykonaniu prac, raporty itp.), aktualizacja harmonogramów interwencji, tworzenie dokumentacji interwencji, zapisywanie danych w narzędziu zarządzania utrzymaniem, zarządzanie operacyjne i weryfikacja parametrów (dane klienta, dane silnika, itp.).

Jest to praca wymagająca łatwości w nawiązywaniu kontaktów i zdolności sprawnej obsługi: specjalista ds. zarządzania taborem współpracuje ściśle z dostawcami usług, przewoźnikami i klientami, uwzględniając uwarunkowania i wymagania każdej ze stron oraz upewniając się o zgodzie klienta na każdym etapie umowy.

Inżynier specjalista ds. serii lokomotyw

"Jako techniczny i finansowy kierownik floty lokomotyw, za którą odpowiadam, mam bardzo wszechstronną pracę."

Kierownik działu księgowości

"Rozwój działalności przyspieszył tempa, zespół został rozszerzony, a międzynarodowy wymiar naszych działań wzmocnił się nawet w naszym dziale."

Inżynier projektu

"Praca w Akiem to wiele różnych zadań, rzeczywista odpowiedzialność i ogromna samodzielność - to właśnie najbardziej w niej lubię!"