Kierownik działu księgowości

Jako kierownik działu księgowości Grupy Akiem dbam o właściwe zarządzanie wszystkimi przepływami finansowymi firmy. Od początku w mojej pracy zawsze było sporo wyzwań i zmian: zdefiniowanie modeli analitycznych, utworzenie bazy dostawców, pojawienie się najpierw jednego kontraktu, potem dwóch, a dziś dziesiątek, tworzenie nowych spółek, czy pojawienie się nowego akcjonariusza.
Rozwój działalności przyspieszył tempa, zespół został rozszerzony, a międzynarodowy wymiar naszych działań wzmocnił się nawet w naszym dziale.

Sophie Kierownik działu księgowości, Saint-Ouen