Specjalista ds. technicznych Polska/Francja

Przed każdą umową najmu współpracuję z zespołem sprzedaży, aby zaprojektować i wdrożyć rozwiązanie w zakresie utrzymania dostosowane do potrzeb klienta. Po podpisaniu umowy najmu upewniam się, że usługi wykonywane są prawidłowo i że nasze zobowiązania umowne wobec klienta są przestrzegane. Wraz z kierownikiem ds. handlowych jestem odpowiedzialny za dobre wyniki ekonomiczne kontraktu.
Ściśle współpracuję z naszymi kierownikami operacyjnymi, inżynierami i wszystkimi działami Akiem, a także jestem w stałym kontakcie z naszymi klientami – to mi się w tej pracy podoba. Jest to klucz do dobrych relacji z klientami!

Slawomir Specjalista ds. technicznych Polska/Francja, Saint-Ouen

Operation Manager Poland

"I travel regularly to all three countries so that I can visit the teams and be present during maintenance operations."

Kierownik operacji utrzymania

"Kierownik operacji utrzymania jest odpowiedzialny za całość czynności związanych z utrzymaniem w danym zakładzie lub w danym regionie."