Kierownik projektu i Specjalista ds. handlowych na Węgrzech

Dołączyłem do Akiem w 2014 roku, podejmując pracę w dziale sprzedaży Akiem w ramach programu kształcenia przemiennego. Jestem Węgrem z pochodzenia i chciałem pracować dla międzynarodowej firmy z branży kolejowej: to właśnie skłoniło mnie do złożenia aplikacji do Akiem. Zadania account managera są bardzo zróżnicowane i należy do nich prowadzenie badań rynkowych, prospekcja handlowa, przygotowywanie ofert, sporządzanie umów z klientami we współpracy z działem prawnym, monitorowanie umów z zespołami technicznymi, obsługa klienta.

To ekscytujący zawód, łączący w sobie pracę w terenie i w biurze! Niedawno powierzono mi nowe zadania i jestem obecnie odpowiedzialny za rynek Europy Środkowej i Wschodniej, pracując w Budapeszcie. Możliwość rozwoju kariery zawodowej wewnątrz firmy, duża samodzielność, zaufanie, jakim obdarza się pracowników, to elementy wyróżniające Akiem.

Márton Specjalista ds. handlowych na Europę Środkową, Budapeszt

Kierownik działu księgowości

"Rozwój działalności przyspieszył tempa, zespół został rozszerzony, a międzynarodowy wymiar naszych działań wzmocnił się nawet w naszym dziale."

Specjalista ds. zarządzania taborem

"Jest to praca wymagająca łatwości w nawiązywaniu kontaktów i zdolności sprawnej obsługi"